Fra 9.11 får vi kun ha 50 personer inne i hallen til enhver tid. Dette innebærer at vi ikke kan ha tilskuere på kampene .