Trenergruppa består av 10 trenere fordelt på lagene våre. 2020 har vært et veldig spesielt år og vi er glade for innsatsen denne gjengen har gjort for å holde på de etablerte spillerne ,men også greie å rekruttere nye. Det er masse å tenke på i forhold til avvikling av treninger og arrangement rundt kampavvikling og smittevern, det har de tatt på strak arm. 
Veldig trivelig å avslutte året med trenermøte kombinert med middag sammen med denne flotte gjengen.