Årsmøte MHK
Gjennomgang av vanlig protokoll og evt. innkomne saker

valg av leder,nest-leder, kasserer, referent, dommerAnsvarlig og arrangementsansvarlig